Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9581

Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
9582

Thông tư 122/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với vòng Cúp Tiger Việt Nam 98

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
9583

Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất cho vay thông thường trong trường hợp NHNT bảo lãnh phải trả thay khách hàng do nguyên nhân khách quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
9584

Thông tư hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9585

Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
9586

Quyết định 289/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoán đổi của các tổ chức tín dụng cho phép hoạt động giao dịch kỳ hạn hoán đổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9587

Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mua, bán ngoại tệ đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
9588

Thông tư 116/1998/TT-TC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9589

Thông tư 06/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (Theo nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9590

Quyết định 272/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9591

Thông tư 04/1998/TT/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thoái trả phụ thu nhiên liệu bay nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9592

Thông tư 114/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Tây Ban Nha cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy đường Sông Con, Nghệ An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9593

Quyết định 267/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9594

Thông tư 108/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9595

Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
9596

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
9597

Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
9598

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Doanh nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9599

Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại Tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
9600

Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
Vui lòng đợi