Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.871 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9561

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9562

Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9563

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam về cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
9564

Quyết định 273/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9565

Quyết định 269/QĐ- NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ban quản lý dự án Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9566

Thông tư 05/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đặt Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9567

Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9568

Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số Điều của Qui chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9569

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9570

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9571

Quyết định 264-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9572

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9573

Quyết định 236/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp công tác giữa các vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9574

Quyết định 230/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9575

Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9576

Quyết định 228/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9577

Quyết định 960-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9578

Quyết định 455/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9579

Quyết định 89-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9580

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
Vui lòng đợi