Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.204 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9521

Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9522

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9523

Thông tư 134/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9524

Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chứng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9525

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2006
9526

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
9527

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9528

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9529

Nghị định 81/1998/NĐ-CP của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9530

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9531

Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9532

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9533

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9534

Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 04-TT/LB ngày 24/9/97 của Ban Tài chính quản trị Trung ương và Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9535

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9536

Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9537

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
9538

Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
9539

Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9540

Quyết định 173/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi