Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.705 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9521

Công văn 2275/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt Hiệp định vay Italy cho dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành, Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
9522

Quyết định 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9523

Công văn 2277/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tài sản nhà nước làm trụ sở giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9524

Công văn 1948/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
9525

Thông tư 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định một số định mức chỉ tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
9526

Quyết định 1561/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kinh phí quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
9527

Thông tư 22/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Tải về
9528

Quyết định 2841/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đính chính Phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
9529

Công văn 8135/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình cân đối Quỹ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9530

Nghị quyết 38/2009/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9531

Công văn 2249/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
9532

Công văn 2247/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án của Hộ Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9533

Công văn 8883/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay lãi suất thỏa thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9534

Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9535

Nghị quyết 37/2009/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9536

Công văn 2208/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dư án do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9537

Công văn 2205/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Thỏa ước và điều kiện cho vay lại đối với Dự án Hỗ trợ Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9538

Công văn 2207/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9539

Công văn 2209/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9540

Công văn 4261/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương và phụ cấp lương đối với người lao động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về