Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.215 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9521

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế

Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9522

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 14/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
9523

Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước về việc lập chấp hành kế hoạch tài chính năm 1999

Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9524

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn nội dung quyết toán năm 1998

Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9525

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ban hành: 07/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9526

Quyết định 445/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 05/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9527

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9528

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997

Ban hành: 03/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9529

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
9530

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

Ban hành: 29/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9531

Quyết định 258/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ, bổ sung một số mã hàng hoá Ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước trong quy định hệ thống mã Ngân hàng và các TCTD, KBNN ban hành kèm theo QĐ 133/QĐ-NH2 ngày 17/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 22/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9532

Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999

Ban hành: 21/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9533

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9534

Thông tư 134/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn

Ban hành: 15/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9535

Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chứng

Ban hành: 13/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9536

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 10/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2006
9537

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
9538

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9539

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9540

Nghị định 81/1998/NĐ-CP của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Ban hành: 01/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi