Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9501

Thông tư 38-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9502

Thông tư 37-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc quy định về công tác quản lý ngân sách chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9503

Thông tư 36-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9504

Quyết định 1385/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chuyển đổi giá cước bằng tiền USD thành tiền Đồng Việt Nam áp dụng cho hành khách là công dân nước ngoài trên các chặng bay nội địa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9505

Quyết định 191/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9506

Thông tư 35-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành phát thanh-truyền hình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9507

Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2003
9508

Quyết định 176/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9509

Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9510

Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9511

Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9512

Thông tư 31-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư cho dự án dân số - sức khỏe gia đình và dự án hỗ trợ y tế quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9513

Quyết định 542TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
9514

Quyết định 161/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
9515

Quyết định 160/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
9516

Thông tư 27-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý khu công nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
9517

Quyết định 142/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Khu vực

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
9518

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9519

Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9520

Thông tư 04/TT-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 256/TTg ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long vay vốn để tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
Vui lòng đợi