Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.220 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9441

Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9442

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9443

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
9444

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
9445

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 1258/CV-NHNN1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9446

Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9447

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
9448

Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
9449

Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
9450

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9451

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi quy chế tài chính của Tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
9452

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9453

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9454

Quyết định 189/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9455

Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9456

Thông tư 59/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9457

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
9458

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
9459

Nghị định 34/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9460

Thông tư 56/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi