Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.538 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9441

Quyết định 89/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng

Ban hành: 18/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9442

Thông tư 13-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 14/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9443

Quyết định 135-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992

Ban hành: 25/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9444

Quyết định 134-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV

Ban hành: 20/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9445

Thông tư liên ngành 06-TT/LN của Ngân hàng Nhà nước, Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh

Ban hành: 11/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9446

Thông tư 6-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức Quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9447

Thông tư 05-TC/CNXD của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định bảo toàn vốn đến thời điểm 01/01/1992

Ban hành: 24/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9448

Quyết định 73/QĐ-NH9 của Ngân hành Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cử viên chức ngân hàng đến làm việc ở các chi nhánh hoặc đại diện ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam

Ban hành: 15/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9449

Quyết định 51/NH-QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về kinh doanh đá quý

Ban hành: 14/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9450

Quyết định 59-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xoá bỏ trang cấp đồ dùng gia đình

Ban hành: 22/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9451

Thông tư 01-TT/NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định 28-HĐBT ngày 06/02/1991 quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 20/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
9452

Quyết định 228-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ và phí giao dịch

Ban hành: 02/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9453

Thông tư 63-TC/KBNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giao, nhận và bảo quản vàng bạc, kim khí quý, đá quý và các tài sản quý tịch thu, tạm giữ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 09/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9454

Thông tư 60-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9455

Thông tư 203/NH-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 337-HĐBT ngày 25/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

Ban hành: 31/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9456

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9457

Thông tư liên tịch 201-TL/LB của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9458

Quyết định 337-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

Ban hành: 25/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9459

Thông tư 57-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9460

Quyết định 181/NH-QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy tắc tổ chức và kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng

Ban hành: 10/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
Vui lòng đợi