Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.208 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9401

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9402

Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9403

Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định điều kiện vay nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9404

Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9405

Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9406

Quyết định 1519 QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ mai tang tại Nghĩa trang Công Nông - quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
9407

Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9408

Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn cho vay đối với một khách hàng của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9409

Thông tư 104/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9410

Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết 08/1999/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9411

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
9412

Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình Quốc gia về thể thao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9413

Quyết định 288/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Sổ tay chính sách Quỹ phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9414

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
9415

Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/02/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ quỹ phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9416

Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
9417

Thông tư 90/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9418

Quyết định 250/1999/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, sử dụng và quản lý mã khoá bảo mật máy tính của Hệ thống chuyển tiền điện tử Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9419

Quyết định 249/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9420

Thông tư 88/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
Vui lòng đợi