Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9301

Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chế độ kế toán áp dụng cho quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
9302

Quyết định 225/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 27/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9303

Quyết định 224/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung chế độ quản lý kho, quỹ trong ngành Ngân hàng theo quyết định số 184/NH-QĐ ngày 10/10/1991

Ban hành: 24/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9304

Thông tư 48-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ODA Trung Quốc dành cho công trình thuỷ điện nhỏ ở các tỉnh miền núi

Ban hành: 22/08/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9305

Thông tư 05/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân

Ban hành: 17/08/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9306

Quyết định 217/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Ban hành: 17/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9307

Thông tư 46/TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý

Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9308

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Ban hành: 05/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9309

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
9310

Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9311

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9312

Thông tư 39-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho Chương trình phục hồi của Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế Hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Ban hành: 22/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9313

Thông tư 38-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Ban hành: 18/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9314

Thông tư 37-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc quy định về công tác quản lý ngân sách chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9315

Thông tư 36-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9316

Quyết định 1385/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chuyển đổi giá cước bằng tiền USD thành tiền Đồng Việt Nam áp dụng cho hành khách là công dân nước ngoài trên các chặng bay nội địa

Ban hành: 17/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
9317

Quyết định 191/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 15/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9318

Thông tư 35-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành phát thanh-truyền hình

Ban hành: 12/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
9319

Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2003
9320

Quyết định 176/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 09/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
Vui lòng đợi