Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9241

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
9242

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
9243

Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung đối tượng hưởng kinh phí 5% thu hồi nợ quá hạn khó đòi vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9244

Thông tư 87/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ lập, gửi báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9245

Thông tư 88/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất huy động vốn để cho vay theo kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9246

Quyết định 215/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng cổ phần Việt nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9247

Thông tư 82/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9248

Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục và quản lý việc rút vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9249

Quyết định 206/1998/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc chuyên ngành ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9250

Thông tư 78/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9251

Thông tư 05/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 08/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9252

Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9253

Thông tư 75/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/06/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9254

Thông tư 73/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9255

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9256

Quyết định 95/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9257

Thông tư 66/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung nội dung điểm 1.3 phần I, mục B của Thông tư 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9258

Quyết định 160/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9259

Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9260

Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi