Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.231 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9221

Quyết định 703/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
9222

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
9223

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
9224

Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9225

Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9226

Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh, Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
9227

Quyết định 615/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào theo Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9228

Quyết định 560/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dữ trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9229

Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
9230

Quyết định 557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
9231

Quyết định 61/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9232

Thông tư 26/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về cấp phát kinh phí cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9233

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
9234

Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 383/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9235

Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
9236

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9237

Quyết định 242/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất triết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9238

Quyết định 243/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9239

Quyết định 237/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
9240

Quyết định 20/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức triết khấu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
Vui lòng đợi