Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9201

Quyết định 197/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam và đô la Mỹ của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9202

Thông tư 02/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9203

Quyết định 198/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9204

Thông tư 35-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ Nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội

Ban hành: 21/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9205

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

Ban hành: 19/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
9206

Thông tư 34-TC/TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay tín dụng hỗn hợp ưu đãi của Đan Mạch

Ban hành: 18/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9207

Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài quản tại kho bạc Nhà nước

Ban hành: 17/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2005
9208

Quyết định 173/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

Ban hành: 14/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9209

Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000

Ban hành: 13/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
9210

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 13/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
9211

Thông tư 30-TC/VT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 12/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9212

Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại quốc doanh

Ban hành: 06/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
9213

Thông tư 02/NHNN-TC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/02/1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
9214

Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện những giải pháp cấp bách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tín dụng ngân hàng

Ban hành: 31/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9215

Quyết định 151/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9216

Quyết định 137/QĐ-NH3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế giám sát từ xa đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 24/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9217

Thông tư 27/1997/TC-VT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với việc quay vòng vốn của hoạt động tiếp thị xã hội các loại bao cao su và phương tiện tránh thai

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2013
9218

Quyết định 133-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hệ thống mã ngân hàng và các tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước

Ban hành: 17/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9219

Quyết định 122/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hủy bỏ văn bản số 102/CV-NH5 ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh

Ban hành: 14/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
9220

Thông tư 24-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 13/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
Vui lòng đợi