Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.538 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9181

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9182

Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9183

Thông tư 04/TT-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 256/TTg ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long vay vốn để tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9184

Quyết định 125/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉnh sửa điểm 1 mục 1 "Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần" ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-NH5 ngày 1/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
9185

Quyết định 107/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty VBĐQ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
9186

Quyết định 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
9187

Quyết định 83/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9188

Quyết định 67/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành lập từ năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9189

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
9190

Quyết định 789/QĐ-VP của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy chế đấu thấu khai thác phân chia sản phẩm đá quý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9191

Quyết định 59/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9192

Thông tư 28-TT/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn tổ chức phân bổ và quản lý kinh phí Trung ương Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9193

Chỉ thị 03-CT/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và làm sạch, đẹp tiền mặt trong lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9194

Quyết định 43/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về mua bán hạn mức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9195

Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9196

Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
9197

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
9198

Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9199

Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống lạm phát trong năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9200

Quyết định 15/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
Vui lòng đợi