Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9181

Quyết định 62/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất

9182

Quyết định 63/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

9183

Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

9184

Quyết định 291/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam

9185

Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

9186

Nghị định 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt

9187

Công văn 4960/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

9188

Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

9189

Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

9190

Chỉ thị 05/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành ngân hàng

9191

Thông tư 10/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

9192

Quyết định 75/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

9193

Nghị định 151/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

9194

Quyết định 74/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

9195

Quyết định 58/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

9196

Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền

9197
9198
9199

Thông tư 110/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân, thanh toán vốn và thu hồi nợ vay theo Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia VC-01 ký ngày 10/10/2005

9200

Công văn 4503/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí đối với lãi tiền vay