Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.219 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9121

Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về mua, chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2001
9122

Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
9123

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
9124

Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ mã ngân hàng trong Hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
9125

Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
9126

Quyết định 1389/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hành Thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
9127

Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê fviệc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9128

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9129

Quyết định 1379/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2012
9130

Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9131

Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9132

Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9133

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/9/1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9134

Quyết định 1351/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9135

Thông tư 84/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9136

Thông tư 10/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngắn hạn đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9137

Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9138

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9139

Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9140

Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
Vui lòng đợi