Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.215 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9121

Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước

Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
9122

Quyết định 1389/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hành Thương mại

Ban hành: 07/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
9123

Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê fviệc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

Ban hành: 07/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9124

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9125

Quyết định 1379/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2012
9126

Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9127

Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9128

Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9129

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/9/1999

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9130

Quyết định 1351/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9131

Thông tư 84/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9132

Thông tư 10/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngắn hạn đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 19/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9133

Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các tổ chức tín dụng

Ban hành: 15/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9134

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

Ban hành: 11/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9135

Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9136

Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
9137

Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Mẫu điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
9138

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9139

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 1999 của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
9140

Quyết định 99/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999

Ban hành: 02/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi