Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.801 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9101

Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/05/2005 hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
9102

Công văn 1183/NHNN-KCKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9103

Quyết định 399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Giao thông Tải về
9104

Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
9105

Công văn 233/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp Văn bản số 668/BKH-KTĐN của Bộ Kế hoạch Đầu tư về xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
9106

Quyết định 342/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9107

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hình triển khai các giải pháp về tiền tệ nhằm thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9108

Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
9109

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9110

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự, Chính sách, Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
9111

Công văn 501/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thu ngân sách nhà nước giữa các đơn vị Thuế - Kho bạc nhà nước - Hải quan - Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
9112

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9113

Quyết định 291/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
9114

Thông báo 39/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9115

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính đối với nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9116

Quyết định 295/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập tổ xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
9117

Quyết định 431/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng, Chính sách Tải về
9118

Quyết định 264/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9119

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh đơn giá vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9120

Thông tư 26/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về