Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.570 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Thông báo 274/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn Nhà nước của Công ty về SCIC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
02

Công văn 7610/TCĐBVN-CQLXDĐB của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phối hợp triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
03

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
04

Công văn 4830/CHK-KHĐT của Cục Hàng không Việt Nam về nguồn kinh phí thực hiện bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
05

Quyết định 576/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km158+325 Tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
06

Công văn 7594/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
07

Quyết định 577/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km201+100 Tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
08

Quyết định 580/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km25+200 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
09

Công văn 10965/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
10

Quyết định 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
11

Quyết định 1476/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
12

Công văn 10889/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Cục Y tế Giao thông Vận tải về địa phương quản lý, sử dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
13

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
14

Quyết định 4439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Hình sự Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
15

Quyết định 4445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 11 "Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
16

Quyết định 2656/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
17

Thông tư 90/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
18

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
19

Báo cáo 402/BC-CP của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
20

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
Vui lòng đợi