Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 245 văn bản: Sở hữu trí tuệ
21

Quyết định 1909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép sử dụng địa danh “Phù Yên Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
22

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
23

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
24

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
25

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
26

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
27

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
28

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
29

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
30

Quyết định 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
31

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
33

Lệnh 07/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
34

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
35
36

Quyết định 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thực hiện dự án Sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
37

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
38

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
40

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về