Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 235 văn bản: Sở hữu trí tuệ
201

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
202

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
203

Công văn 623/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
204

Công văn 454/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
205

Công văn 6523/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
206

Công văn 4338/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bản quyền tác giả Từ điển tiếng Việt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Sở hữu trí tuệ Tải về
207

Công văn 1232/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá trên nhãn hàng hoá

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
208

Công văn 668/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ Tải về
209

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
210

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
211

Quyết định 18/2005/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
212

Công văn 674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
213

Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
214

Thông tư 30/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
215

Thông tư 29/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
216

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
217

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
218

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
219

Thông tư 119/2001/TT-BNN thực hiện Nghị định 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
220

Nghị định 13/2001/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về