Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7377:2004 Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam

Thuộc tính Nội dung Tiêu chuẩn liên quan Lược đồ Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7377:2004

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM

Soils quality – pH values index in the soils of Vietnam

Lời nói đầu

TCVN 7377:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM

Soils quality – pH values index in the soils of Vietnam

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định dãy giá trị chỉ thị của pH trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng phân bón một cách hiệu quả và hợp lý nhằm bảo vệ chất lượng môi trường đất và phòng tránh ô nhiễm nước.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng đất nói chung, đánh giá độ chua, độ phì nhiêu của đất và áp dụng để chuẩn hóa độ pH trong các loại đất.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 4401:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHKCl

TCVN 4402:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHH2O

TCVN 4403:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua trao đổi

TCVN 4404:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua thủy phân

TCVN 5297:1995 Chất lượng đất – Lấy mẫu – Yêu cầu chung

TCVN 5979:1995 (ISO 10390:1994) Chất lượng đất – Xác định pH

TCVN 6647:2000 (ISO 11464:1994) Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý-hóa

3. Thuật ngữ định nghĩa

3.1. Giá trị chỉ thị (Index value)

Là khoảng giá trị của pH thường gặp trong một số nhóm đất chính.

3.2. Giá trị trung bình (Mean value)

Là giá trị trung bình cộng của tất cả các mẫu được xét đến, tính theo công thức:

Giá trị trung bình = 

4. Giá trị chỉ thị

Giá trị chỉ thị của pH trong 6 nhóm đất chính của Việt Nam được quy định trong bảng 1. Trong đó pHH2O là chỉ thị của độ chua thực tại, pHKCl là chỉ thị của độ chua trao đổi.

Phương pháp lấy mẫu và phương pháp xác định áp dụng theo các TCVN hiện hành như nêu trong điều 2 của tiêu chuẩn này.

Bảng 1 – Giá trị chỉ thị của pH trong 6 nhóm đất chính của Việt Nam

Nhóm đất

Khoảng giá trị

Trung bình

1. Đất đỏ

 

 

pHH2O

Từ 3,80 đến 8,12

5,13

pHKCl

Từ 3,20 đến 7,24

4,18

∆pH

Từ 0,30 đến 2,00

0,94

2. Đất phù sa

 

 

pHH2O

4,11 đến 7,57

5,47

pHKCl

3,57 đến 6,84

4,59

∆pH

0,28 đến 1,80

0,89

3. Đất xám bạc màu

 

 

pHH2O

3,84 đến 8,02

5,11

pHKCl

3,60 đến 7,66

4,29

∆pH

0,01 đến 1,32

0,82

4. Đất phèn(*)

 

 

pHH2O

3,40 đến 6,10

4,40

pHKCl

2,65 đến 5,70

3,73

∆pH

0,10 đến 1,50

0,57

5. Đất mặn

 

 

pHH2O

4,00 đến 8,50

6,59

pHKCl

3,96 đến 7,56

6,04

∆pH

0,10 đến 1,40

0,63

6. Đất cát ven biển

 

 

pHH2O

5,00 đến 8,97

6,87

pHKCl

4,10 đến 7,84

5,82

∆pH

0,00 đến 1,20

0,68

CHÚ THÍCH: (*) Đất khô

 

Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7377:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam
Số hiệu: TCVN 7377:2004 Loại Văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Năm ban hành 2004 Hiệu lực:
Người ký: Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực