Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
121

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

Xác thực: 11/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
122

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
123

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
124

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
125

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
126

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
127

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
128

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
129

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
130

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
131

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
132

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
133

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
134

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
135

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi