Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
81

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
82

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
83

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
84

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
85

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
86

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 05/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
87

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
88

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc nhập khẩu tàu cá

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
89

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc công bố Danh mục các loại thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
90

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

Lĩnh vực: Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
91

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Lĩnh vực: Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
92

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
93

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
94

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TS-KHĐT-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 của Bộ Thủy sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt và tàu dịch vụ cho đánh bắt hải sản xa bờ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
95

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
96

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
97

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
98

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 30/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
99

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
100

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 09/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi