Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 21/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
22

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
23

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
24

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 11/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
25

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 05/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
26

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 11/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
27

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 23/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
28

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 16/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
29

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 07/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
30

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 31/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
31

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
32

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 21/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
33

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
34

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
35

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
36

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
37

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 26/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
38

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 25/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
39

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
40

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
Vui lòng đợi