Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 124 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 21/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
22

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
23

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
24

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
25

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
26

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 26/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
27

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 25/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
28

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
29

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
30

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão

Lĩnh vực: Giao thông;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 19/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
31

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
32

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
33

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
34

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
35

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
36

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 23/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
37

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
38

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 16/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
39

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
40

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 28/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
Vui lòng đợi