Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.822 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1781

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 657:2005 Phân bón - Phương pháp xác định canxi tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
1782

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 658:2005 Phân bón - Phương pháp xác định magiê tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
1783

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 154:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
1784

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 Giống dưa hấu - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
1785

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 Thóc dự trữ quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
1786

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 320:2003 Hạt giống cải củ - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
1787

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 470:2003 Hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
1788

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 312:2003 Hạt giống ngô lai - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
1789

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 313:2003 Hạt giống ngô thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
1790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-3:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1791

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 478:2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
1792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8019-3:2008 ISO 14269-3:1997 Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông lâm nghiệp-Môi trường buồng lái-Phần 3: Xác định hiệu ứng nung nóng do mặt trời

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
1793

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 308:2004 Phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
1794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7046:2009 Thịt tươi-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
1795

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 306:2004 Phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
1796

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 577:2004 Tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1797

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1798

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 594:2004 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
1799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 ISO 11817:1994 Cà phê rang xay-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1800

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9714:2013 Thỏ giống-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
Vui lòng đợi