Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.801 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1561

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10342:2015 Cải thảo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
1562

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10878:2015 ISO 8893:1997 Máy lâm nghiệp-Máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay-Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
1563

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10780-2:2015 ISO/TS 6579-2:2012 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện, định lượng và xác định kiểu huyết thanh của Salmonella-Phần 2: Định lượng bằng kỹ thuật số đếm có xác suất lớn nhất được thu nhỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
1564

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11540-1:2016 ISO 4683-1:1998 Da cừu nguyên liệu-Phần 1: Mô tả các khuyết tật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
1565

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11356:2016 Thuốc bảo quản gỗ-Xác định hiệu lực chống nấm gây biến màu gỗ-Phương pháp trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1566

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11366-2:2016 Rừng trồng-Yêu cầu lập địa-Phần 2: Bạch đàn lai

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1567

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11347-1:2016 Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ-Tính năng của thuốc bảo quản gỗ khi xác định bằng phép thử sinh học-Phần 1: Chỉ dẫn chi tiết theo môi trường sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1568

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10987:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Profenofos-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1569

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10986:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Azoxystrobin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1570

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10980:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Iprodione-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1571

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10984:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất etofenprox-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1572

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10776:2015 Công trình thủy lợi-Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh-Thiết kế lắp đặt và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1573

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11411:2016 CODEX STAN 316-2014 Chanh leo quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1574

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11199:2016 Công trình thủy lợi-Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1575

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11350:2016 Ván MDF chậm cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1576

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2016 Công trình thủy lợi-Đánh giá an toàn đập

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1577

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10983:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất fenvalerate-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1578

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10981:2016 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất quinclorac-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1579

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11687:2016 ISO 10983:2014 Gỗ-Mối ghép ngón-Yêu cầu tối thiểu trong sản xuất và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1580

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11683:2016 ISO 22390:2010 Kết cấu gỗ-Gỗ nhiều lớp (LVL)-Tính chất kết cấu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
Vui lòng đợi