Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.820 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1541

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8661:2011 Chất lượng đất-Xác định phospho dễ tiêu-Phương pháp Olsen

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
1542

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9125:2011 ISO 6866:1985 Thức ăn chăn nuôi-Xác định gossypol tự do và tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1543

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9111:2011 Lợn giống ngoại-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
1544

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8984:2011 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất sulfur-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
1545

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8557:2010 Phân bón-Phương pháp xác định nitơ tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1546

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8373:2010 Gạo trắng-Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8338:2010 Cá tra (Pangasius hypophthalmus) phi lê đông lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1548

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8367:2010 Hệ thống công trình thủy lợi-Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1549

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi-Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8411-5:2011 ISO 3767-5:1992 Máy kéo, máy nông lâm nghiệp, thiết bị làm cỏ và làm vườn có động cơ-Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác-Phần 5: Ký hiệu cho máy lâm nghiệp cầm tay

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
1551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9015-2:2011 Cây trồng-Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số-Phần 2: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1552

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9015-1:2011 Cây trồng-Xác định hàm lượng canxi và magiê tổng số-Phần 1: Phương pháp thể tích

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8941:2011 Chất lượng đất-Xác định cacbon hữu cơ tổng số-Phương pháp Walkley Black

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
1554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8745:2011 ISO 28139:2009 Máy nông lâm nghiệp-Máy phun hóa chất dạng sương mù đeo vai kiểu quạt thổi dẫn động bằng động cơ đốt trong-Yêu cầu an toàn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
1555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9129:2011 ISO 6655:1997 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng nitơ hòa tan sau khi xử lí bằng pepsin trong axit clohydric loãng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
1556

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2265:1994 Thức ăn hỗn hợp cho gà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
1557

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:1991 Qui phạm về vệ sinh đối với đồ hộp thực phẩm axít thấp và đã axít hóa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
1558

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 660:2005 Phân bón - Phương pháp xác định kẽm tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1559

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7511:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1560

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 132:2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
Vui lòng đợi