Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.801 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1521

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9021:2011 Rau và quả-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật azoxystrobin-Phương pháp sắc ký khí

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1522

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8853:2011 Tinh dầu đại hồi (Ilicium verum Hook. f.)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1523

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8660:2011 Chất lượng đất-Phương pháp xác định kali tổng số

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
1524

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8661:2011 Chất lượng đất-Xác định phospho dễ tiêu-Phương pháp Olsen

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
1525

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9125:2011 ISO 6866:1985 Thức ăn chăn nuôi-Xác định gossypol tự do và tổng số

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1526

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9111:2011 Lợn giống ngoại-Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
1527

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8984:2011 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất sulfur-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
1528

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8557:2010 Phân bón-Phương pháp xác định nitơ tổng số

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1529

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8373:2010 Gạo trắng-Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1530

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8338:2010 Cá tra (Pangasius hypophthalmus) phi lê đông lạnh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1531

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8367:2010 Hệ thống công trình thủy lợi-Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1532

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi-Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1533

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8411-5:2011 ISO 3767-5:1992 Máy kéo, máy nông lâm nghiệp, thiết bị làm cỏ và làm vườn có động cơ-Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác-Phần 5: Ký hiệu cho máy lâm nghiệp cầm tay

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
1534

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9015-2:2011 Cây trồng-Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số-Phần 2: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1535

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9015-1:2011 Cây trồng-Xác định hàm lượng canxi và magiê tổng số-Phần 1: Phương pháp thể tích

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1536

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8941:2011 Chất lượng đất-Xác định cacbon hữu cơ tổng số-Phương pháp Walkley Black

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
1537

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8745:2011 ISO 28139:2009 Máy nông lâm nghiệp-Máy phun hóa chất dạng sương mù đeo vai kiểu quạt thổi dẫn động bằng động cơ đốt trong-Yêu cầu an toàn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
1538

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9129:2011 ISO 6655:1997 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng nitơ hòa tan sau khi xử lí bằng pepsin trong axit clohydric loãng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
1539

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2265:1994 Thức ăn hỗn hợp cho gà

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
1540

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:1991 Qui phạm về vệ sinh đối với đồ hộp thực phẩm axít thấp và đã axít hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
Vui lòng đợi