Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.801 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-19:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-1:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh lở mồm long móng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-43:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-6:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi Herpesvirus ở cá chép

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-20:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-13:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-41:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12682:2019 Thuốc thú y - Lấy mẫu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-21:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus Agalactiae ở cá

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-12:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-2:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-7:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-4:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-46:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-15:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-3:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
Vui lòng đợi