Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.321 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1181

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
1182

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
1183

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011 - 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2011
1184

Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
1185

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
1186

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
1187

Quyết định 4320/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2011
1188

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
1189

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
1190

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác phòng, chống - giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
1191

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
1192

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2016
1193

Quyết định 3601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
1194

Quyết định 3612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi (hoạt động chuyên trách) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi hoạt động kiên nhiệm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
1195

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1196

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2011
1197

Quyết định 3330/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình phát triển hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011- 2015

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
1198

Quyết định 3329/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
1199

Quyết định 3331/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
1200

Quyết định 3328/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình phát triển, kiểm soát động vật hoang dã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
Vui lòng đợi