Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 5.796 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
3161

Quyết định 1938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc vắc xin, hoá chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 9

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2009
3162

Chỉ thị 3767/CT-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2009
3163

Quyết định 1763/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
3164

Công văn 6272/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
3165

Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
3166

Thông tư 46/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
3167

Thông tư 45/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
3168

Công văn 4427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhận 01 xe ôtô của dự án trồng rừng ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lĩnh vực: Hải quan; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2009
3169

Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
3170

Công điện 18/CĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát giết mổ và buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
3171

Quyết định 983/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
3172

Công văn 1913/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại giao ban tuần

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2009
3173

Thông tư 61/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
3174

Công văn 711/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Đợt I/2009

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2009
3175

Chỉ thị 334/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2009
3176

Thông tư 06/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèo

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
3177

Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2008
3178

Công văn 10493/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc tiêu thụ lúa cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2008
3179

Quyết định 3276/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2008
3180

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây Nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2008
Vui lòng đợi