Tra cứu Công văn về Ngoại giao

Có tất cả 1.036 văn bản: Ngoại giao
1001

Công văn 1196/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2007

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
1002

Công văn 12/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
1003

Công văn 1931/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do UNDP tài trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1004

Công văn 6984/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị lần thứ 7 hợp tác phi tập trung Pháp - Việt

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
1005

Công văn 4958/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 27/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2007
1006

Công văn 5723/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả đàm phán ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 19

Lĩnh vực: Ngoại giao;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2007
1007

Công văn 5429/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép đoàn khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ôtô vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Giao thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
1008

Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Đầu tư;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2007
1009

Công văn 2444/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Singapore

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 27/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2007
1010

Công văn 3046/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác Mê Công

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1011

Công văn 2681/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua dự án "Hỗ trợ thành lập cơ chế nhân quyền ASEAN"

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
1012

Công văn 2607/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Hội nghị công tác ngoại vụ toàn Quốc lần thứ 14

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
1013

Công văn 2452/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin gia nhập làm thành viên chính thức của ADFIAP

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
1014

Công văn 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Ngoại giao;Hải quan Tải về
Ban hành: 03/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
1015

Công văn 1145/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ưonưg IV khoá X (về các giải pháp hậu gia nhập WTO)

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
1016

Công văn 0622/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2007
1017

Công văn 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
1018

Công văn 2948/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
1019

Công văn 2811/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc thủ tục hộ chiếu

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
1020

Công văn 1272/CV/NG/LPQT của Bộ ngoại giao về việc thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 12/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
Vui lòng đợi