Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.210 văn bản: Ngoại giao
2121

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2122

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2123

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Ban hành: 01/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2124

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Balan

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2125

Quyết định 242-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
2126

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 26/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2127

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc

Ban hành: 22/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2128

Quyết định 2566/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế Đối ngoại

Ban hành: 11/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2129

Thông tư 1413/TT của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự

Ban hành: 31/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2130

Nghị định 73-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam

Ban hành: 30/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
2131

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2132

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2133

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 30/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2134

Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada

Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2135

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

Ban hành: 16/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2136

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 20/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2137

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tunisie

Ban hành: 18/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2138

Công văn 865-LSXNC của Bộ Ngoại giao về việc cấp hộ chiếu công vụ cho đại diện thường chú của các tổ chức kinh tế quốc doanh tại SNG và Đông âu

Ban hành: 14/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
2139

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar

Ban hành: 13/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2140

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ả rập Syria

Ban hành: 12/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
Vui lòng đợi