Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.299 văn bản: Ngoại giao
2101
2102

Quyết định 115/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên bộ phục vụ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN

2103

Quyết định 113/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Quốc vương Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam

2104

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế thương mại

2105

Hiêp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bêlarút

2106

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

2108

Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

2109

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa Liên bang Nam Tư về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

2110

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

2112

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina

2113
2114
2115

Hiêp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân

2116

Quyết định 236/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

2118
2119

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

2120

Nghị định 161/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế