Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.104 văn bản: Ngoại giao
2061

Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2062

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2063

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2064

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2065

Thông tư 06-TT/BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
2066

Nghị định 289-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2067

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus

Lĩnh vực: Đầu tư;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 08/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2068

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2069

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 04/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2070

Nghị định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài"

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2071

Nghị định 182-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2072

Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2073

Quyết định 124-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2074

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia ngày 13/4/1992 về tránh đánh thuế hai lần

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 13/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2075

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hợp tác kinh tế thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2076

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hungari về thương mại và thanh toán

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2077

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (1992)

Lĩnh vực: Ngoại giao;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2078

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines về xúc tiến và bảo hộ đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 27/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2079

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2080

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi