Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.301 văn bản: Ngoại giao
2061

Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
2062

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật

Lĩnh vực: Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
2063

Hiệp định 75/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Chi-lê về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật

Lĩnh vực: Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
2064

Hiệp định 78/2004/LPQT về vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo I-ran

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2065

Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
2066

Công văn 2050/LS-XNC của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2067

Hiệp định 73/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Chi Lê về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2068

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pa-na-ma về miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu lãnh sự, hộ chiếu đặc biệt

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2069

Thông tư 06/2002/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2070

Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao Tải về
2071

Hiệp định 64/2004/LPQT về hợp tác giáo dục và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2072

Quyết định 05/2002/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định về việc giải quyết công tác lãnh sự

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2073

Thoả thuận 46/LPQT giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo Pa-ki-xtan về việc thành lập Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Pa-ki-xtan

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2074

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Lĩnh vực: Ngoại giao, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2075

Hiệp định 47/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự

Lĩnh vực: Ngoại giao, Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2076

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2077

Quyết định 53/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2078

Công văn 1734/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2079

Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
2080

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về