Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.360 văn bản: Ngoại giao
2041

Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG của Bộ ngoại giao về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỷ Điển

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2042

Quyết định 70/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN - Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2043

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 6, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
2044

Công văn số 336/LS/XNC của Cục Lãnh sự về việc quy định mới của Anh về cấp thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2045

Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về Dự án "Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Ngoại giao Tải về
2046

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2047

Công văn 252/CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý và ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của Công dân Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2048

Nghị định 06/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
2049

Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2005

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2050

Thông tư 134/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
2051

Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2052

Quyết định 2535/2004/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan lãnh sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2054

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-Faso

Lĩnh vực: Ngoại giao, Khoa học-Công nghệ Tải về
2055

Hiệp định khung ba bên 21/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp về trao đổi công nghệ và năng lực giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Burkina-Faso

Lĩnh vực: Ngoại giao, Khoa học-Công nghệ Tải về
2056

Hiệp định 10/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi về việc thành lập Diễn đàn đối tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hoá

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2057

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Lĩnh vực: Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
2058

Hiệp định 08/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2059

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2060

Hiệp định 19/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan về Hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về