Tăng giảm font chữ:

Infographic: Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương. Cụ thể, các mốc thời gian như sau:

thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp

 

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng viên cần nắm được. Ngoài ra, bạn đọc quan tâm tham khảo thêm các quy định khác tại đây.
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!