luật doanh nghiệp 2020

Lọc bài viết theo:

Luật Doanh nghiệp 2020 có gì mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp nước ngoài? 16/07/2021

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tại Việt Nam dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có việc thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đang có nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.