Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 735 văn bản: Lĩnh vực khác
661

Quyết định 136/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
662

Quyết định 157/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân và dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
664

Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
665

Quyết định 151/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Trung Liệt quận Đống Đa - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
666

Quyết định 153/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
667

Chỉ thị 22/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
668

Quyết định 125/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
669

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý và các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
670

Quyết định 122/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng tiếp công dân thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
671

Quyết định 143/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh ăn uống bình dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
672

Quyết định 134/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyên đường dọc phường Liễu Giai (đoạn Núi Trúc - Sơn Tây) - Tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
673

Chỉ thị 19/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của trung ương và uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
674

Quyết định 130/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức hoạt động hiệp hội CLB UNESCO thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
675

Quyết định 131/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
676

Quyết định 129/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở được quy định tại điều 5 - quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
677

Quyết định 108/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
678

Quyết định 105/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
679

Quyết định 124/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên UBND thành phố và đồng chí phó chánh văn phòng HĐND - UBND

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
680

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về