Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
641

Công văn 28/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiên quyết xử lý vi phạm pháp lệnh đê điều

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
642

Chỉ thị 16/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2003

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
643

Quyết định 113/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy định chi tiết tuyến đường Láng Hạ Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 06/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
644

Quyết định 112/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường phố Láng Hạ - Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 06/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
645

Quyết định 87/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công tác phòng chống, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 02/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
646

Quyết định 107/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
647

Quyết định 103/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vinh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
648

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát- Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
649

Quyết định 99/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc sở nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 16/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
650

Quyết định 79/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
651

Quyết định 97/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ cho công ty đầu tư xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 27/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
652

Quyết định 67/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 19/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
653

Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
654

Chỉ thị 12/2002/CT-UB-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
655

Quyết định 58/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
656

Chỉ thị 11/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội theo nghị định của Chính Phủ và tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 22/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
657

Quyết định 54/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành da - giầy của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
658

Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kết thúc hoạt động của liên hiệp xí nghiệp xe đạp xe máy Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
659

Quyết định 51/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
660

Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cao cấp đoàn chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
Vui lòng đợi