Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
02

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
03

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
04

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07 (27/07/1947-27/07/2015)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 20/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
05

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
06

Quyết định 4447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 06/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
07

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 15/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2014
08

Quyết định 7791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2014
09

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 27/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
10

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại Thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2013
11

Quyết định 4228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động 29-CTrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 09-404248 NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2013
12

Chỉ thị 27/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2012
13

Quyết định 5588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 của Thanh tra Thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
14

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2012
15

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2012
16

Quyết định 4153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 343 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2010 - 2015)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2012
17

Quyết định 4032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2012
18

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2012
19

Quyết định 3093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch nhân viên thư viện và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh năm 2012

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2012
20

Quyết định 3006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2012

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2012
Vui lòng đợi