Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3081

Quyết định 252-PTM/TT của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc ban hành quy tắc đạo đức trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3082

Thông tư 1183/TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3083

Thông tư 09/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuộc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ 3

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 30/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
3084

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ số 50-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3085

Quyết định 550QĐ/TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lại chỉ tiêu đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện của Tỉnh đoàn Tiền Giang

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 20/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
3086

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 20/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
3087

Nghị định 30/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành và sử dụng séc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 09/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
3088

Công văn 2042/QHQH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3089

Quyết định 545/TVN/VP1 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 22/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
3090

Công văn 118/CV-ĐC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm còn vướng mắc để thi hành Thông tư liên Bộ số 02/TT-LB về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
3091

Luật Khoáng sản số 47-L/CTN

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
3092

Luật Ngân sách Nhà nước số 47-L/CTN

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
3093

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
3094

Quyết định 114/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2004
3095

Quyết định 852/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3096

Nghị định 98/CP của Chính phủ về việc quy định việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 27/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
3097

Chỉ thị 833/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ Luật dân sự

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
3098

Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước nước ngoài số 42-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
3099

Quyết định 474/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 16/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
3100

Nghị định 40-CP của Chính phủ về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
Vui lòng đợi