Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.155 văn bản: Lĩnh vực khác
3081

Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

3082

Nghị định 69/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3083

Nghị định 68/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản

3084

Công văn 195-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản

3085

Quyết định 252-PTM/TT của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc ban hành quy tắc đạo đức trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

3086

Thông tư 1183/TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên

3087

Thông tư 09/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuộc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ 3

3088

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ số 50-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

3089

Quyết định 550QĐ/TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lại chỉ tiêu đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện của Tỉnh đoàn Tiền Giang

3090

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão

3091

Nghị định 30/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành và sử dụng séc

3092

Công văn 2042/QHQH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc

3093

Quyết định 545/TVN/VP1 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than

3094

Công văn 118/CV-ĐC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm còn vướng mắc để thi hành Thông tư liên Bộ số 02/TT-LB về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

3097

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN

3098

Quyết định 114/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

3099

Quyết định 852/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương

3100

Nghị định 98/CP của Chính phủ về việc quy định việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi