Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3041

Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

Ban hành: 08/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3042

Công văn 437/CV-ĐC của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với kinh doanh vàng và công văn hướng dẫn thi hành Thông tư liên bộ số 02/TT-LB về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Ban hành: 20/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3043

Quyết định 870-QĐ/TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước

Ban hành: 10/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3044

Quyết định 445/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3045

Quyết định 444/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về tự động hoá

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3046

Thông tư 06-TT/BNV(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3047

Quyết định 443/TTg củat Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về công nghệ vật liệu

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3048

Nghị định 60/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 06/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
3049

Nghị định 56/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn

Ban hành: 31/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3050

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3051

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3052

Nghị định 45/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3053

Nghị định 41/CP của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3054

Nghị định 42/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3055

Nghị định 44/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3056

Nghị định 46/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã thủy sản

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3057

Quyết định 43-PCLBTƯ/QĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương về trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng BCĐPCLBTƯ, Văn phòng BCĐPCLBTƯ các cấp và BCĐPCLBTƯ các ngành

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3058

Nghị định 40/CP của Chính phủ về việc di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3059

Chỉ thị 09-NN-PCLB/CT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, tránh, chống lũ quét năm 1997

Ban hành: 17/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3060

Chỉ thị 218/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ và chế độ thông tin, báo cáo

Ban hành: 07/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi