Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.150 văn bản: Lĩnh vực khác
3021

Quyết định 56/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trung tâm nghiên cứu SNG và Đông âu thành Trung tâm nghiên cứu Châu âu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3022

Nghị định 13/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập một số xã thuộc các huyện Châu thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 02/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
3023

Công văn hướng dẫn quy chế quản lý và sử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nướcvà được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3024

Thông tư 19/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lưu và thanh huỷ vé xổ số kiến thiến trúng thưởng đẫ trả thưởng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3025

Thông tư 18/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3026

Quyết định 36/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3027

Nghị định 12/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 09/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3028

Công văn 4757-TC/TCDN của Bộ Tài chính về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3029

Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3030

Nghị định 121/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3031

Nghị định 119/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 26/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3032

Nghị định 118/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc chia tách, thành lập một số phường, thị trân thuộc thành phố Quy Nhơn, các huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 26/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3033

Công văn về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3034

Công văn 5967/KTTH của Chính phủ về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3035

Quyết định 957/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
3036

Thông tư hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên dưới đất

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3037

Nghị định 102/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Khoái Châu thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3038

Quyết định 788/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3039

Nghị định 100/CP của Chính phủ về việc thành lập các xã Thạnh Lợi, Hoà Bình thuộc các huyện Tháp Mười và Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 23/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
3040

Quyết định 643-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi