Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3021

Nghị định 14/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước

Ban hành: 06/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3022

Quyết định 56/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trung tâm nghiên cứu SNG và Đông âu thành Trung tâm nghiên cứu Châu âu

Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3023

Nghị định 13/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập một số xã thuộc các huyện Châu thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 02/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
3024

Công văn hướng dẫn quy chế quản lý và sử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nướcvà được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3025

Thông tư 19/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lưu và thanh huỷ vé xổ số kiến thiến trúng thưởng đẫ trả thưởng

Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3026

Thông tư 18/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3027

Quyết định 36/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3028

Nghị định 12/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

Ban hành: 09/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3029

Công văn 4757-TC/TCDN của Bộ Tài chính về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3030

Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật

Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3031

Nghị định 121/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3032

Nghị định 119/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 26/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3033

Nghị định 118/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc chia tách, thành lập một số phường, thị trân thuộc thành phố Quy Nhơn, các huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban hành: 26/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3034

Công văn về việc đính chính văn bản

Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3035

Công văn 5967/KTTH của Chính phủ về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Ban hành: 24/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3036

Quyết định 957/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
3037

Thông tư hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên dưới đất

Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3038

Nghị định 102/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Khoái Châu thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3039

Quyết định 788/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3040

Nghị định 100/CP của Chính phủ về việc thành lập các xã Thạnh Lợi, Hoà Bình thuộc các huyện Tháp Mười và Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 23/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
Vui lòng đợi