Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.218 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Quyết định 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
42

Quyết định 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
43

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
44

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng thông qua Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
45

Quyết định 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
46

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thành phần “Đào tạo lao động” năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
47

Quyết định 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố kết quả điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
48

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
49

Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
50

Quyết định 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc cô​ng bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
51

Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
52

Quyết định 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
53

Quyết định 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
54

Công văn 187/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
55

Công văn 186/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc lấy ý kiến đoàn viên, người lao động phục vụ Diễn đàn Người lao động năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
56

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
57

Thông báo 3347/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
58

Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tín dụng ưu đãi tạo việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
59

Quyết định 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, lao động, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
60