Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.624 văn bản: Lao động-Tiền lương
5261

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
5262

Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
5263

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
5264

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc đẩy mạnh chấn chỉnh và tăng cường công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5265

Công văn 3322/LĐTBXH-TL của BộLao động, Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ đối với chức danh quản lý của các chi nhánh trực thuộc chi nhánh NHTM tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5266

Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
5267

Nghị định 75/2001/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 46/1999/NĐ-CP ngày 1/7/1999 và NĐ 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 19/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
5268

Công văn 4731/VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế quản lý lao động, tiền lương của các Đài Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
5269

Thông tư 01/TT/2001/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
5270

Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc giá hỗ trợ việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5271

Quyết định 86/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5272

Quyết định 42/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời Bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5273

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5274

Nghị định 61/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5275

Quyết định 1213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5276

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
5277

Công văn về việc hợp đồng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5278

Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc các thông số tính đơn giá tiền lương năm 2001

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
5279

Quyết định 117/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
5280

Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
Vui lòng đợi