Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.351 văn bản: Lao động-Tiền lương
5241

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5242

Nghị định 07/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5243

Nghị định 06/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5244

Nghị định 198-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
5245

Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5246

Nghị định 195/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5247

Nghị định 197-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5248

Thông tư 26/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại viện nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt).

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 21/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5249

Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kế hoạch triển khai tiếp sau khi tập huấn sổ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
5250

Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5251

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
5252

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
5253

Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5254

Công ước về lao động bán công, 1994

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
5255

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5256

Thông tư liên Bộ 19/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
5257

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5258

Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc in phát hành và quản lý sổ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5259

Thông tư 199/TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5260

Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi