Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.343 văn bản: Lao động-Tiền lương
5201

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5202

Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2003
5203

Quyết định 385/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5204

Quyết định 154/TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5205

Thông tư 45/TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5206

Thông tư 14TC/TCĐN của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ tài chính đối với các thành viên gia đình đi theo cán bộ công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5207

Thông tư 04/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
5208

Quyết định 98/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra lao động - việc làm ở khu vực thành thị và nông thôn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5209

Quyết định 81/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5210

Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5211

Thông tư 88/TT-ĐT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy nghệ thuật trong các trường văn hóa nghệ thuật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5212

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5213

Nghị định 72/CP của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 31/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
5214

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5215

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5216

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại Phân viện Vật lý hạt nhân - Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
5217

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/04/1995 về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
5218

Thông tư 56/TC-CV của Bộ Văn hoá-Thông tin quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5219

Thông tư liên tịch 16 TT/LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
5220

Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 26/CP về chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế độ chính sách tiền lương công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang Ban TCCB Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 19/08/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
Vui lòng đợi